Węzły to też matematyka.

Od węzłów zawiązywanych na sznurówkach te matematyczne różnią się tym, że zawiązane są na nieskończenie cienkim, rozciągliwym i pozbawionym tarcia sznurku, którego końcówki są ze sobą połączone. Przedmiotem badania teorii węzłów są zatem krzywe zamknięte zanurzone w przestrzeni trójwymiarowej. Jednym z pierwszych zadań tej dziedziny była klasyfikacja węzłów i umiejętność ich odróżniania, niezależnie od tego jak został zapętlony matematyczny „sznurek". Narzędziem pomocnym w klasyfikacji okazały się rozmaite typy wielomianów, z których pierwsze – wielomiany Alexandera pojawiły się w 1928 roku. Kolejne generacje wielomianów pozwalały lepiej „odróżnić" węzły, ale problem ich pełnej generalnej klasyfikacji wciąż nie został rozwiązany. Teoria węzłów znalazła dziś zastosowanie w rozmaitych dziedzinach życia takich jak analiza obwodów elektrycznych, kryptografia czy mechanika statystyczna. Węzłów używa się też w biologii do opisu nici DNA. 

Węzeł boromejski

Trzema linkami nalezy zawiązać trzy pętle połączone w taki sposób, że przecięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek z nich uwalnia pozostałe.

Węzeł, który pozwala rozwiązać tę łamigłówkę, nazywany jest węzłem boromejskim dlatego, że taki węzeł znajduje się w herbie włoskiego rodu Boromeuszy. 

Węzeł bez węzła

Czy biorąc do obu rąk dwa końce sznurka mozna zawiązać na nim węzeł bez wypuszczania sznurka?

Uwolnij sznurek

Czy sznurek może „przenikać" przez metalowe pręty?

Na jednym z prętów znajduje się pętla ze sznurka. Bez rozwiązywania pętli należy ją przełożyć na któryś z pozostałych prętów. 

Łamigłówki z drutu

Kilka róznych łamigłówek - np. serce i podkówki. We wszsytkich należy bez uzycia siły rozłączyć częsci łamigłówki.

Podobne łamigłówki znano już w XVIII wieku. Były wykonywane przez kowali dla uciechy ich znajomych, a przy tym stanowiły dobrą praktykę dla ich uczniów.